maandag 27 januari 2014

Schooldagboek Oldenzijl

schoolplein tekening Harm-Jan


School dagboek Oldenzijl
29 mei 1963
Gisteren hebben we 2 films gehad de een heette ‘de zeekrab’ de 2e ‘de bovenwindse eilanden’, ze waren erg mooi. We zouden ook op de film komen, maar we waren al uit school. Toch kwamen er nog veel naar school. 
De meisjes moesten spelen ‘in Holland staat een huis’ de jongens gingen voetballen. Harm Jan had kauwgom in zijn mond. De meneer vroeg: wat heb jij in je mond? Kauwgom, zei Harm Jan. Hij stopte het gauw in zijn zak. 
Toen zei de meneer haal het als een lange sliert. Maar toen kon hij het niet weer vinden. Er waren nog meer mannen, de een zei dat kauwgom zal nu nog wel lekker smaken.
Toen gingen ze door Oldenzijl om films van andere mensen te maken. We renden er allen achteraan. Vanmorgen hebben Jannie en Trijntje nog een dictee gemaakt. 
Verder is er nog niet veel gebeurt. 
Gisteren hebben Klaas, Ap en meester het aquarium een beurt gegeven. Er is nieuw water in gekomen, en het glas is sgoon gemaakt. We zullen wel gauw handwerken krijgen.
Gerda Sikkema

30 mei 1963
Gisteren was het heel warm. De meester kwam mooi op tijd. Wij moesten in school. En we moesten eerst taal doen. En om half tien kwam juffrouw Boelema. 
Gerda, Jannie, Trijntje, Hanneke, Janneke en Hillie moesten handwerken. 
Gerda en ik zijn met een kussensloop bezig. Gerda die moest het eerst op de naaimachine. En later moet Hillie op de naaimachine.

Om kwart na tien was het speelkwartier. De jongens gingen voetballen, en de meisjes gingen kaatsten. Jannie van Hijem ging direct naar de meester. Ze zei we mgen niet in het hoekje. Ja wel zei de meester. En toen het kwart voor twaalf was gingen wij ook naar huis. 
Want ’s middags waren wij vrij. Gerda die moest een ijsco kopen. Maar we gingen eerst bij Sikkema op de deken. Maar  vrouw Sikkema moest weg.
 Toen zijn wij naar ons gegaan. Wij hebben eerst Harry en Dikkie naar Oma brengen. Wij hebben eerst een ijsco gekocht. Toen was het 5 uur. 
Wij zijn naar de tv gegaan. Okkie trooi was er voor. En vanmorgen hebben wij nog een film gehad. Over de velduil. Nu is het half twaalf
Hillie Kamminga

31 mei 1963
Gisteren zijn we op de film gekomen. De  dominee had een foto toestel meegenomen. Ik heb gisteravond jonge stekelbaarsjes gevangen. 
Harm Jan en Hans hebben een houten fiets gemaakt. Ze komen er ook mee in Oldenzijl. De andere jongens zijn gisteravond aan het voetballen geweest. Ik heb wel 17 stekelbaarsjes gevangen. Die heb ik in 2 flessen gedaan.

17 juni 1963
We zeiden van morgen het eerst goededag tegen elkander.Ik had mijn bal meegenomen. Toen moesten wij partijkiezen. Klaas Dost had een gulden het ging tussen Hans en Harm Jan. 
Vanmiddag om half een waren wij weer aan het voetballen geweest. 
Toen viel Jan Willemsen. Hij heeft zich pijn gedaan. Hans Dost die trapten en het wilde weg. Weer tegen de meisjes aan die werden boos.

Harm

zondag 26 januari 2014

Klassedagboekje van de Openbare Lagere School te Oldenzijl
20 mei 1963 ( Harm-Jan schrijft)
Meester is van morgen te laat geweest. Toen heeft appi kooi op het bord gezet meester is te laat
Hij moet 1000 straf regels maken.
Maar het was meester zijn schuld niet. Het was de saufeur zijn schuld
Toen hebben de grote jongens en meisjes de school aan geveegt.
Er zat ook een poes bij Haan op het dak.

21 mei 1963 (Berend Riemeijer noteert)
Gisteravond ging ik naar Oldenzijl ik wou naar Jan maar Jan was niet thuis wand Jan was naar kooi, ja daar kwamen Jan  en eerko aan ze waren op de fiets zij moesten planten halen’

Toen we bij haar huis waren vroeg Louwe zijlen we slootje tikkertje we zijden ja wel.
Een poosje later gingen we allen naar huis. Ik kwam bij de brug daar waren Harm-Jan en Sieuwerd. Hij zij ga je mee aan blikspuit we zijden ja wel. Heb je wel een blik zij ik ja daar licht een in de sloot daar bij het Maar en hij stapte er…of wor ik ook kler nat zij hij.
En Harm-Jan was hem en toen Siewerd en Toen ik ik hat Harm-Jan en toen Siewerd en ik ging Ubbens vaart op en daar zag ik vier eksters ligen en ik zag dat er een bewoog ik pakte ze het op. Sieuwerd vond hem ook mooi. En toen heb ik hem in een hok gestopt. Mijn Moe zij geef hem maar aan de kat. Ik zijn nee hoor. 
En toen moest ik op bed---nacht---En smorgens ging ik met hem naar school. Ze vonden hem wel mooi. En de meester wou hem wel in school hebben. Jan grafde een paar wormen en die wou hij wel hebben om de kwartier kreeg hij een worm en van de middag kreeg hij 4 en Louwe en Harm-Jan hebben een nest voor hem gemaakt het is wel een mooi nest En Klaas en Jan mogen vanavond voeren. En hij lust wel wat eten. Van middag moest moest hoefde niet maar ik had het vergeten.

22 mei Jan Willemsen
Toen we vanmorgen in school waren lag de ekster dood dat vonden we erg jammer. Berend heeft hem begraven. Meester zei van het is maar een klein kansje dat hij in leven blijft. Toen zei ik van hoe weet je dat. Nou zei Ap ik hoor hem niet meer schreeuwen. Toen ze Louwe die er net aankwam. Hij schreeuwt niet iedere keer. Zo is het zei Klaas.
Toen het speelkwartier was kwam Hillie Kamminga huilend de school uit. Wat is er zeiden we. Toen zei Jannie van Hijem ze heeft hoofdpijn. En Gerda Sikkema zei ook van ja. Toe gingen we weer in school in weer leren.

23 mei Ap kooi
Gisteren was het hemelvaart dus een zondag. Toen hoefden we niet naar school. Jammer genoeg hebben wij geen hemelvaartsdag vakantie. Daarom moeten we vandaag weer naar school  Morgen zijn we dus weer vrij, dan is het zaterdag. Jan Willemsen heeft vanmorgen een schoteltje laten vallen, en het was stuk. Toen het speelkwartier was moest Janneke even in school blijven. Want janneke was naar Jannie geweest. En toen meester vroeg wat ze daar moest, begon ze te lachen
Verder gebeurde er deze morgen niet veel. Na de middag gingen we naar de gijmnastiek. Daar hebben we eerst korfbal gedaa. Daarna twee maal trefbal. Toen het afgelopen was konden we direct naar huis, want anders kwam meester te laat op school, bij de trein.
tekening van Louwe

27mei Louwe Mooibroek
Vandaag is Meester weer te laat op school gekomen, en weer was het de Gado zijn schuld. En omdat het wel eens vaker kan gebeuren gaat Meester een klacht indienen
Zondag ben ik nog in Drente geweest, er waren wel veel op pad, het was ook mooi weer. Gerda is nog in Roden geweest met een vriendin van haar. Ap kooi is nog in Slochteren geweest. Vanmorgen zijn we nog even aan het voetballen geweest. Ap en ik tegen Jan, Klaas en Berend. We hebben ook nog film gekeken over de elfstedentocht, het was een heel oude film zei Meester.

( in 1963 liet ik de kinden op mijn nieuwe eenmans- school een klasse dagboek bijhouden en om de beurt mochten/moesten ze daarin een bijdrage leveren....hier de eerste aflevering)

zondag 19 januari 2014

Inka

Na je vertrek
Liefste heb ik
met overleg
de eenzaamheid
in kaart gebracht

En elke plaats
waar ik
voor het laatst
Jou heb gezien

Peru
Stonehenge
of het dak
van de wereld

Waar je zou
kunnen zijn misschie heb ik
in Grote Keienboek
zorgvuldig na
gekeken

©c.u.

dinsdag 14 januari 2014

Drie slaapgedichten

aan het ontbijt in Parijs

Najaar

in die dagen
had ik mijn bed
maar afgebroken

het was toch
niets gedaan

met een hamer
en een zachte
zaag

toen heb ik
het koud
gekregen
 

post scriptum

je schreef zo maar
koop een ander
of repareer en
ik wens je al vast
welterusten voor
duizend keer

dat het echt
zo’n bed was
kan je toch niet
zijn ontgaan

slaapplezier

het heeft geregend
dagenlang

in de toonzaal
lacht het meisje
of ze wat
voor mij
kan doen

wat heb ik
te verliezen
ik mag uit
voorraad kiezen

©c.u.