woensdag 3 oktober 2012

Een handje



Een reunie

Toen was daar opeens dat handje
zoekend als ‘t eerste kindertandje.
Jaren vielen weg en alles leek weer
zoals vroeger op ‘t schoolplein was.

Voor hem hurkte dat lekker ding,
niet veranderd in zijn herinnering;
ze waren toch drie decennia ouder
een arm zocht zacht zijn schouder.

het handje dat daar plotseling lag
dat hij later op hun groepsfoto zag.
Ieder lachte er opgewekt tevreden;
haar gezicht ‘t had niet veel geleden.

Op straat, bij de Super of in een band
Hij had ’t overal waar dan ook herkend.

©c.u.