woensdag 20 januari 2016

Nog een beweging en ik schietLangs een oprijlaan met populieren kwam Mosterd op het achtererf van de Hommeles boerderij. In de twee grote baanderdeuren zat een deurtje. Dat kraakte open. Karel stond op de deel. Het rook er naar  leem, stof en zand. In een half leeg hooi vak waren een wipkar, een trekker en een landbouwmachine gestald. 
Tussen de hanenbalken hingen in gedempt daglicht fluwelen spinragsluiers. Een paar boerenzwaluwen vlogen af en aan, gingen ook wel door het uilenbord hoog in de achtergevel naar buiten om vliegen te vangen. 
Verder was er geen sterveling. 
Hij liep naar voren, opende links een deur, belandde via een donkere gang in een soort huiskamerkeuken.

Op de eettafel een stilleven van: messen borden, omgekeerde kop en schotels, roggebrood, een aangesneden boerenbruin, een pot appelstroop, kaas, spek en daarnaast een opgevouwen land- en tuinbouwblad. Op de potkachel zong een ketel met theewater zacht. 
De zoldering en het bloembehang waren vuil en geblakerd. Op de houten vloer walmde een petroleumstel met een weckketel vol weckflessen sperziebonen en stoofperen

Karel ging terug naar de spelonk duistere gang, deed aarzelend aan het eind daarvan rechts een piepende uit het lood hangende deur open en stond in een lege koestal.  
Achterin liepen wat kippen. In de buitendeur daar zat een luikje waardoor het kakelvolk het erf op kon.  Ook hier was het stil!
Toen wat geritsel, er drukte een hard voorwerp in zijn rug. 

Een stem klonk: ‘Nog een beweging en ik schiet u dwars door midden, Heerschap! Wat moet dat hier!’

Hij keerde zich om, tastte naar de binnenzak van zijn jas. Voor hem stond iemand met de steel van een drietandige hooivork naar hem toe. De man had een scheef hoofd gelig haar, lichtblauwe ogen, keek een beetje geamuseerd en droeg een lichtgroene verschoten overall. Onmiskenbaar agrariër Geert Hommeles. 
Karel zei wie hij was, wat hij wou en dat de koster van de kerk hem hier heen gedirigeerd had.


Geert lachte: ‘Ik dacht dat meneer een van die nieuwelingen van het dorp was, die sinds vorig jaar bij de Paapstilsterbrug wonen. Ik heb vaak aanloop van die lui. Ze willen melk en eieren.’ 
Hij kende, wel iets van het dorpsgeschiedenis en er waren ook oude foto’s. Het was jammer dat zijn broer Pieter op het land in de bieten was, want die wist veel meer, was een man van de wereld, had in Nederlandsch Indië gevochten. 
Meneer Mosterd moest maar even mee naar voren komen. Ze liepen terug naar de keuken. Geert vroeg of meneer  thee wilde en keerde de kopjes om. 

©c.u. vervolg van de wandeling na een schoolfoto

de foto's zijn gemaakt in de omgeving van Onnen

Geen opmerkingen: