donderdag 29 januari 2015

luchtspiegeling

Dit gedicht is uit mijn duim gezogen
geen medeklinker is er van gelogen
Nu ja ik dacht aan Titia d’r blije lach
toen ik deze morgen alles dubbel zag.

Je moet me op het erewoord geloven.
't borrelde gewoon in mij naar boven.
Ze scheen zo vol van schoon verlangen
had van zulke blosjes op haar wangen.

Er zaten helende klinkers in ons gedicht
mijn gevoel ‘t werd  weer eens opgelicht
maar onze voeten die liepen niet in de pas

Titia ze had me speels betoverd en bekoord
zo werden rijm en ritme wreed verstoord,
onder de groene hemel in het wiegend gras.

©c.u.

Geen opmerkingen: